Ziarah Wali Songo

ziarah walisongo pon pes nurul ihsan tahun 2017.

Aula Nurul Ihsan

Alhamdulillah berkat dukuan semua kalangan proses pembuatan Aula Nurul Ihsan telah Mencapai 90%.

Suasana Sarapan Pagi

Suasana sarapan pagi Rombongan ziaroh pondok pesantren Nurul .

Beladiri Cimande

Santri Putra mengikuti latihan bela diri Cimande.

17 Agustus

Para santri berangkat guna melaksanakan Upacara Hari kemerdekaan.

Jumat, 16 Juni 2017

Misteri lailatul qodar

malam lailatul qodar
Apa lailatul qodar itu ?

Lailatul qodar adalah malam terbaik dari seluruh malam-malam bulan ramadhan.di dalam al-qur’an telah di jelaskan bahwa ; malam lailatul qodar lebih baik dari seribu bulan ,pada malam tersebut juga di jelaskan,bahwa siapa yang berbuat kebaikan pada malam itu, maka allah akan memberikan kebaikan seperti kebaikan  80 tahun lamanya. Subhannallah.

Namun sayang,,,,,,   tidak banyak orang yang mengetahui terjadinya malam lailatul qodar itu kapan. Banyak orang bertanya-tanya tentang kapan terjadinya malam itu,perbedaan pendapatpun muncul di kalangan para ulama.

Di beberapa kitab di terangkan bahwa,malam lailatul qodar terjadi pada tanggal – tanggal ganjil, di 10 hari terakhir,ada juga pernah terjadi pada malam pertama bulan ramadhan.

Di salah satu kitab karangan Syeikh shihbuddin bin salamah al-qulyubi dalam kitab risalahnya nawdirul hikayah menjelaskan:

Artinya : dan allah merahasiakan lailatu qodar di dalam bulan Ramadan, supaya manusia bersungguh – sungguh dalam menghidupkan malam – malam bulan ramadan, dengan harapan manusia dapat menjumpai malam lailatu qodar itu

Karena jika allah menentukan malam lailatul qodar, maka manusia hanya akan mengutamakan malam yang di tentukan tesebut, dan akan meninggalkan malam lainya pada bulan ramadhan.

Jadi, bersungguh – sungguhlah di setiap malam bulan Ramadan dengan harapan nanti,saat kita beribadah dan berbuat kebaikan kita dapat menjumpai dan bertepatan dengan malam lailatu qodar yang lebih baik dari seribu bulan. Aamiiin……

Rabu, 07 Juni 2017

Meneladani Ummul Mukminin Saudah Binti Zam’ah

Meneladani Ummul Mukminin Saudah Binti Zam’ah

Mari mengenal Saudah binti  Zam’ah?

Para sahabat prihatin melihat kesendirian  rosululloh Sepeninggal sayidatun Khadijah dan mereka berharap supaya rosululloh mencari pendamping hidupnya.
Akan tetapi siapa yang memiliki keberanian untuk membicarakan hal tersebut kepada nabi saw?
Ia adalah putri hakim yang bernama khaulah, yang memberanikan diri atas izin rosululloh untuk mendatangi rumah Zam’ah.

Setelah Khaulah mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Zam’ah ,kemudian zam’ah menemui  putrinya yang bernama sudah seraya berkata “kebaikan dan keberkahan apa yang dimasukan Alloh kepadamu’ wahai Saudah?” Saudah tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ayahnya ‘lalu Saudah bertanya; “apakah itu wahai Khaulah?”
“Rosululloh mengutusku untuk meminangmu”jawab Khaulah,Saudah gemetar mendengar jawaban Khaulah dan berkata “kau berharap engkau berbicara dengan ayahku dan ceritakan hal itu kepadanya”

Setelah Khaulah menceritakan hal tersebut akhirnya Saudah dan Zam’ah menerima pinangan rosululloh saw yang diwakili oleh Khaulah,setelah terjadi kesepakatan khaulah dan Rosululloh melangsungkan pernikahan.

Lalu,Siapakah sebenarnya Saudah binti Zam’ah?
Saudah merupakan salah satu muhajir mukmin, yang bersama suami dan putra pamannya telah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama yang mereka anut.suaminya wafat dalam keadaan muhajir dan sebelum tiba di Ummul Qura’ saudah hanya tinggal seorang diri,Saudah merupakan seorang janda yang hidup di perantauan.

Bagaimana kehidupan rumah tangganya dengan rosululloh?

Rosululloh saw terkesan dengan wanita mukmin muhajir dan ternyata wanita janda muhajir itu menerima pinangan untuk dinikahi oleh rosululloh saw.

Rosululloh pun sangat iba melihat saudah yang waktu itu hidup sebatang kara,memiliki beban hidup yang sangat sulit akibat tidak adanya penopang hidup,suami yang sangat ia cintai dan biasa menafkahinya telah meninggal dunia,akhirnya dengan kasih dan penyayang rosululloh pun mengulurkan tangannya untuk membantu meringankan kerasnya hidup yang dialami saudah.

Ummul mukminin Saudah sosok ibu rumah tangga bagi rosululloh saw yang baik,  beliau sangat memperhatikah urusan-urusan yang berhubungan dengan perjuangan yang sedang dilakukan oleh nabi saw, tetapi Saudah tidak lupa dengan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk melayani,mengurusi dan merawat putri-putri nabi saw.

Saudah tinggal bersama nabi saw sampai akhirnya datang putri sayidina Abu Bakar ra a’isyah ke rumah kenabian.saudah merupakan wanita yang lembut hatinya ,beliau memberikan hari-harinya pada A’isyah .memberikan kesempatan dan tempat pertama baginya didalam rumah,Saudah sangat mengerti kedudukan A’isyah di hati rosululloh saw.

Setelah menginjak masa tua putri Zam’ah dari bany ady bin najar mengutarakan niatnya walaupun hari-harinya diberikan kepada A’isyah dan merasa bahwa tidak ada keinginan seperti halnya yang dirasakan seorang istri pada suaminyatetapi ummul mukminin Saudah tetap ingin menjadi istri rosululloh di dunia dan di akhirat, dan tidak diharamkan dari kemuliaan besar ini.
ummul  mukminin Saudah adalah wanita yang hidup dan bekerja keras dalam mengurusi rumah tangga bersama nabi saw.sementara hatinya hanya diliputi rasa penuh keridhoan dan iman yang kuat bahkan hingga rosululloh saw kembali ke rahmatulloh.
Beliau wafat pada masa khalifah Umar bin Khatab 

KEUTAMAAN UMMUL MUKMININ SAUDAH BIM ZAM’AH SEMASA HIDUPNYA

Putri sayidina Abubakar ra sangat terkesan dengan sikap mulia yang dimiliki Saudah dengan dimadunya, seperti yang diriwayatkan dalam kitab As-isti’aab siti A’isyah berkata “tidak seorangpun yang lebih aku sukai dalam diri Saudah, hanya saja dia agak keras wataknya”[As-isti’aab 4/1867]
Bahkan ketika ummul mukminin saudah wafat Ibnu Abbas bersujud, karena rosululloh saw pernah berpesan pada Ibnu Abbas”apabila kamu melihat suatu tanda maka sujudlah”dan tanda mana yang lebih besar dari pada wafatnya istri-istri nabi saw.

Saudah binti Zam’ah telah meriwayatkan 5 hadist dari nabi saw diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh shohihain [Imam Bukhori dan Muslim],dalam suatu riwayat Imam Bukhori meriwayatkan 2 hadist yang diriwayatkan oleh saudah.
Ummul mukminin Saudah merupakan wanita yang berbudi pekerti yang luhur dan sangat gemar bersedekah .

Dalam riwayat A’isyah berkata “bahwa sebagian istri-istri  nabi berkata;wahai rosululloh,siapakah diantara kami yang cepat menusulmu?” rosululloh menjawab” yang terpanjang tangannya” kemudian mereka mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka.
Ternyata Saudah yang wafat menusul nabi saw lebih dahulu, sekarang kami mengerti apa yang disabdakan oleh nabi saw bahwa yang dimaksud dengan tangan panjang adalah GEMAR BERSEDEKAH.
Dalam hadist yang diriwayatkan oleh syaikhan dan Nasai dikatakan “Saudah ra memang gemar bersedekah dan beliau yang paling cepat menusulnya diantara kami”
Demikianlah kisah ummul mukminin Saudah yang dapat kita ambil hikmahnya dan jadikan teladan,sebagai istri nabi saw saudah ikhlas untuk dimadu bahkan menyambut kehadiran A’isyah denga hati yang ridho.khususnya bagi  kaum wanita. Karena surga seorang istri berada pada kepatuhannya pada suaminya.
Semoga kita semua menjadi penghuni surga karena menjadi keluarga yang dirahmati dan dibarokahi oleh Alloh dunia akhirat.AMIN YA ROBBAL ‘ALAMIN.

Selasa, 30 Mei 2017

Faktor Penguat Hafalan Dan Yang Melemahkannya

faktor faktor penguat hafalan

Menghafal merupakan salah satu metode  pembelajaran yang dimana seseorang mampu mengingat  tanpa melihat.metode ini biasanya di terapkan di kebanyakan pondok pesantren disamping hafalan sebagai tolak ukur(penilaian) sang pegajar kepada santri,hafalan juga membantu santri agar lebih faham mempelajari serta mengingat apa yang telah ia pelajari.hal ini sejalan dengan maqolah arab
الفهم بعد الخفض
1.Faktor Penguat Hafalan 
Hal hal yang dapat menguatkan hafalan di antaranya adalah rajin/tekun belajar,mengurangi makan , melakukan solat malam dan membaca al-qur’an walaupun dengan melihat (tanpa hafalan).seperti yang di ceritakan oleh Sayyid Bin Hakim ,bahwasannya beliau pernah bermimpi bertemu dengan salah satu temanya yang sudah wafat lalu beliau bertanya”amalan apa yang paling berguna bagimu” lalu temanya menjawab “membaca al-qur’an dengan melihat”.
Membaca Doa
امنت بالله الواحد الاحد وحده لاشريك له وكفرت بما سواه
Doa ini di baca setelah solat fardu. Dengan di iringi membaca solawat kepada nabi muhammad saw

     Memperlakukan segala sesuatu dapat menjadikan sebuah ilmu dengan penuh rasa cinta dan hormat yakni dengan sopan santun serta budi pekerti yang baik seperti guru beserta keluaganya bahkan buku/kitabpun harus kita hormati
Ketika Hendak Mengangkat Kitab Kita Di Sarankan Membaca Doa..,
بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز الكريم
 Faktor makananpun sangat berpengaruh bagi seorang yang mencari ilmu,salah satunya yaitu Makan kundar/kemenyan di campur madu,dan makan 21 anggur merah dengan ludah (tanpa air) itu dapat menguatkan hafalan dan dapat menyembuhkan macam macam penyakit. Tak hanya itu bahwasanya segala sesuatu yang dapat mengurangi dahak itu bisa membantu anda dalam masalah hafalan.

2  Faktor Pelemah Hafalan

Adapun yang dapat melemehkan hafalan adalah banyak berbuat maksiat,banyak dosa,banyak susah karena memikirkan urusan dunia
Ada Suatu Cerita dimana  imam as syafii  pernah mengadukan kepada gurunya tentang jeleknya hafalan yang sedang ia rasakan dan kemudian sang guru memberikan solusi agar ia meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya hafalan adalan anugrah dari alloh swt ,dan anugrah Alloh Swt tdak akan di berikan pada orang yang sering berbuat maksiat 
 Seorang yang sedang mencari ilmu tidak usah terlalu memusingkan diri soal harta karena hal itu tidak ada gunanya dan bahkan membawa dampak yang buruk bagi orang itu sendiri karena seolah –olah tidak percaya bagian dari alloh swt,sehingga dampak dari pemikiran tersebut maka timbulah kegelapan dari hatinya, berbeda dengan orang yang memikirkan tentang ahirat hatinya terang penuh ketawakalan terima apa adanya semata mata yang ia cari hanyalah karena Alloh Swt,
Makan ketumbar basah,makan apel yang kecut,melihat orang dipancung membaca tulisan  di kuburan melewati barisan unta, membuang kutu rambut hidup hidup di tanah dan membiarkannya dan cantuk(melukai bagian tenggkuk kepala agar menghilangkan rasa pusing) di bagian tengkuk leher bisa anda jauhi karena itu dapat membuat anda cepat lupa,itulah sedikit ringgkasan yang dapat saya rangkum semoga bermanfaat Wallohu a'lam

Selasa, 23 Mei 2017

Dajjal Dan Detik Detik Menjelang Hari Kiamat

ciri-ciri dajjal

Dajjal Dan Detik Detik Menjelang Hari Kiamat

Di dalam dunia ini,kita menjalani hidup hanyalah sementara.berbagai keadaan akan di hadapi,baik penderitaan maupun kebahagiaan.Suka dan duka  silih berganti datang,manusia harus mengumpulkan amal yang banyak untuk bekal di alam selanjutnya,yaitu alam barzah dan alam akhirat yang kekal.

Semua makhluk hidup pasti akan mati,dan semua perbuatan yang di kerjakan di dunia,yang baik maupun buruk,akan dibalas oleh Alloh setelah hari kiamat nanti.Maka perbanyaklah amal baik sebelum datangnya hari kiamat.

Sesungguhnya Alloh SWT telah memberikan banyak pernyataan atau tanda tanda agar manusia mengetahui jauh dekatnya kiamat,sehingga akan lebih memperkuat iman dan memperbaiki akhlak.

Kondisi pada akhir zaman ini benar benar memprihatinkan,seperti pemimpin yang mendzalimi rakyatnya,bersumpah dengan al Qur’an hanya untuk menutupi kebohongannya,banyaknya anak yang durhaka  pada orang tua,banyaknya kaum wanita,waktu yang terasa semakin singkat,lelaki yang menyerupai wanita,perbuatan zina merajalela dan dianggap biasa saja,tu semua merupakan tanda tanda hari kiamat yang telah terjadi/sedang kita alami.Namun manusia tak menghiraukan semua itu.Manusia tdk merasa akan semua kesalahannya,padahal kiamat tak jauh lagi dari-nya.

Tanda tanda kiamat yang lebih dekat lagi yait munculnya Dajjal.Makhluk yang menyebarkan fitnah,yang menjerumuskan manusia yang lemah imannya agar keluar dri jalan Allah. Dajjal merupakan mahluk yang bertubuh pendek,besar,rambutnya keriting,diantara dua matanya terdapat huruf “kaf”,”fa”,dan “ra” yg berarti “kafir”.Ia membawa surga yang sebenarnya adalah neraka,dan membawa neraka yang sebenarnya adalah surga.Rasulullah juga pernah bersabda bahwa suatu saat ketika Dajjjal muncul,ada seorang laki laki mu’min yang hendak menemuinya.Tetapi ia di hadang oleh pengikut dajjal itu.Para  pengikut dajjal pun bertanya kepada sang lelaki mu’min itu :”Hendak kemanakah kamu?”

“aku akan mendatangi dajjal yang telah muncul” jawab lelaki mu’min
“Apakah kamu tidak mempercayai tuhan kami?” para pengikut dajal kembali bertanya
“Tuhanku Alloh,tidak aku ragukan”
“bunuhlah orang ini!”

Lalu,sesama  dajjal mengatakan
 “Bukankah tuhan kita(Dajjal) melarang untuk membunuh manusia tanpa ada di hadapannya?”

Akhirnya, mereka membawa lelaki mu’min itu kepada dajjal yg di sebut sebagai tuhannya.Maka dihadapkannyalah lelaki  itu kepada dajjjal dan manusia biasa pun menyaksikannya.Ketika lelaki itu melihat dajjal,ia berkata:
”wahai manusia sekalian,ini adalah dajjal yang pernah di tuturkan Rasulullah SAW.Kemudian dajjal memerintahkan untuk membelenggu lelaki itu,setelah di belenggu,dajjal memerintahkan:”siksa dan belahlah tubuhnya!!”.Maka punggungnya dipisahkan dari perutnya.Lalu dajjal bertanya lagi pada lelaki yang disiksa itu:”kamu masih juga  tidak mempercayaiku?”
“kamu memang dajjal,si pembohong besar!!”jawab lelaki itu

Lalu dajjal menyuruh anak buahnya untuk menggergaji lelaki itu.Lelaki itu di gergaji diantara kedua pangkalnya,hingga tubuhnya terbelah menjadi dua.Setelah itu,dajjal berjalan diantara dua belahan tubuh itu,lalu dajjjal berkata:”bangkitlah!”. Maka tubuh itu bangkit.  Dajjal pu bertanya lagi:”sekarang bagaimana,apakah kamu mempercayaiku?”
“Aku hanya semakin percaya bahwa kau adalah dajjal” jawab lelaki itu.
Kemudian lelaki iti juga mengatakan:”Wahai manusia sekalian,setelah aku ini,dajjal tidak lagi menyiksa seseorang”.

Lalu laki-lati tersebut dipegang oleh dajjal dan di sembelih olehnya, tetapi tiba-tiba lehernya tertutup oleh tembaga,sehingga dajjal tidak bisa menyembelihnya.Akhirnya,dajjal memegang kedua tangan laki-laki itu dan dilemparkannya-lah kedalam neraka.

“Wahai manusia…!lihatlah manusia ini yang tidak mempercayaiku,jika kalian sama seperti orang ini,maknasibmu akan sama seperti-nya.” Kata dajjal.

Orang-Orang mengira bahwa lelaki itu dilemparkan ke  neraka,tetapi pada hakekatnya dia dilemparkan kedalam surga Allah SWT.

Itulah orang yang agung kesaksiannya disisi Allah tuhan semesta alam.Sesungguhnya itu semua adalah tipuan dajjal,yang menguji iman manusia.Maka hati-hatilah kita apabila sampai kedatangan dajjal (na’udzubillah),kita jangan tertipu oleh surga dajjal.Ingatlah…! sebenarnya api yang membara pada neraka dajjal itu adalah sebuah kesejukan.
Kita juga harus senantiasa berdo’a agar terhindar dari fitnah dajjal dan tidak mengalami hari kiamat.

Rabu, 10 Mei 2017

KEISTEMAWAAN BULAN SYA’BAN

keutamaan bulan sya'ban
Bulan sya’ban merupakan salah satu nama bulan yang terdapat dalam kalender Hijriyyah, yang kita ketahui dalam hitunganya merupakan bulan yang kedelapan,yang berurutan setelah bulan ketujuh yaitu bulan rojab.

Di dalam bulan sya’ban ini terdapat satu malam,yang dimana di dalam malam tersebut kita di anjurkan untuk banyak banyak beribadah baik itu solat membaca al –qur’an dll

   Pada malam pertengahan bulan sya’ban atau terkenal dengan sebutan malam nisfu sya’banbiasanya di adakan malam doa bersama yang di lakukan setelah solat maghrib di lanjut solat rowatib ba’diyah maghrib,kemudian di lanjutkan dengan sholat tasbih 4 rokaat dengan dua kali salam,di mulai dari rokaat pertama dengan membaca surat Attakatsur rokaat ke dua surat Al Ashr,rokaat ke tiga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ihlas untuk rokaat ke empat.setelah sholat tasbih selesai biasanya di lanjut dengan pembacaan surat Yasin sebanyak tiga kali dengan niat yang berbeda-beda.niat pertama adalah meminta di panjangkan umur untuk beribadah kepada Alloh Swt,niat yang ke dua adalah meminta rezeki yang banyak dan halal sebagai bekal beribadah kepada Alloh Swt,dan niat yang terahir adalah maminta di kuatkan iman dan takwa agar mati husnul khotimah.

   Adapun keutamaan bulan sya’ban yang tidak di miliki oleh bulan-bulan lain adalah

    Di bukanya pintu-pintu langit sebagai rohmat dan ampunanbagi seluruh mahluk selagi ia bukan orang yang syirik penyihir pemabuk pezina durhaka pemakan riba dan pemutus sanak.
Attho Bin Yasar Meriwayatkan

ما من ليلة بعدليلة القدرافضل من ليلة نصف شعبان
'tidak ada malam yang lebih utama dari malam lailatul qodar kecuali malam nisfu sya’ban'

   Para Ulama pun beragam dalam  menafsiri bulan sya’ban,salah satunya imam yahya bin mu’ad buliau menafsiri bulan شعبان mulai dari huruf ش yang berarti الشفاعة (Pertolongan)dan الشرف(kemuliaan)hurufع degan arti العزة(Keluhuran) dan huruf ب dengan arti البركة(Barokah) dan huruf اdengan arti الافية (Kesehatan) dan huruf ن dengan arti النور(Cahaya).

Dan apabila di kaitkan dengan bulan  sebelumnya (Rojab) dan sesudahnya (Romadon) dapat di runtutkan dengan istilah ‘’bulan rojab bulan untuk mensucikan badan, bulan sya’ban bulan untuk mensucikan hati, bulan romadhon bulan untuk mensucikan ruh.

(Dikutip Dari Kitab Durotonnasihin Fi Fadilati Syahrissya’ban Al Muadhom)